کد خبر:1868
پ
Capture0

موسسه دارالقران عترت خراسان شمالی

بسمه تعالی باتوجه به اهمیت ونیازمبرم جامعه کنونی مابه قرآن کریم واین کتاب مقدس تلاش نمودیم که باپیگیری مؤسسین مقدار ۰۵۴ مترمربع زمین در ضلع شمال شرق پارک شهر ازطرف اعضاء محترم شورای شهر و شهردار ی وقت در اختیار موسسه قرار گرفت که ازسال ۶۷ با کمکهای مالی ونقدی خیرین و معتمدین و مسئولین […]

بسمه تعالی
باتوجه به اهمیت ونیازمبرم جامعه کنونی مابه قرآن کریم واین کتاب مقدس تلاش نمودیم که باپیگیری مؤسسین مقدار ۰۵۴ مترمربع زمین در ضلع شمال شرق پارک شهر ازطرف اعضاء محترم شورای شهر و شهردار ی وقت در اختیار موسسه قرار گرفت که ازسال ۶۷ با کمکهای مالی ونقدی خیرین و معتمدین و مسئولین محترم شهر ساختمان شروع به احداث شدکه این ساختمان در ۰ طبقه به مساحت ۰۵۴۴ متر مربع شامل زیرزمین وسالن برگزاری مراسمات قرآنی سالن کلاسها سالن اجتماعات ، در نظرگرفته که – نقشه آن توسط مهندسین مؤمن و قرآنی و ولایت مدار شهرمان تهیه گردید
ساختار مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی بر اساساساسنامه مصوب ، مجمع عمومی ، هیات مدیره ، بازرس و مدیر عامل می باشد .
اعضای مجمع عمومی ۰۴ نفر بوده که از این بیست نفر ۸ نفر دارای مدرک کار شناسی ارشد و ۰ نفر دارای مدرک کار شناسی و دو نفر فوق دیپلم و سه نفر دارای مدرک حوزوی و بقیه دارای مدرک دیپلم می باشند
هیات مدیره توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و یک نفر از اعضای مجمع بعنوان بازرس برای مدت یکسال انتخاب می شوند و تمامی مراحل انتخابات اعم از هیات مدیره ، بازرس و همچنین فعالیت های مالی مؤسسه در اداره ثبت شرکتها ، ثبت و در روزنامه رسمی کشور درج می گردد .
بر اساس اساسنامه اهداف کلان مؤسسه عبارت است از :
-۰ اشاعه و نشر فرهنگ و اخلاق قرآنی و ارزش های اسلامی در سطح جامعه
-۰ ارتقاع سطح سواد قرآنی آحاد جامعه و زمینه سازی جهت آشنایی و انس ایشان با مفاهیم و آموزه های غنی قرآن کریم .
اهم فعالیت های آموزشی مؤسسه :
الف قرائت : –
آموزش قرائت قرآن کریم حول سه گروه سنی فعالیت دارد که عبارت است از :نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان اعم از برادران و خواهران
آموزش قرائت قرآن کریم در این مؤسسه در چهار سطح به شرح ذیل برگزار می گردد .
-۰ سطح یک) رو خوانی و روانخوانی(
-۰ سطح دو )روانخوانی و صحت قرائت نماز(
-۳ سطح سه )فصیح خوانی (
-۰ سطح چهار ) علوم و فنون قرائت پایه گرایش تدویر و تحقیق( –
ب آموزش حفظ: –
برای آموزش حفظ قرآن کریم نیز در این مؤسسه برنامه ریزی شده که اهم فعالیتهای این گروه آموزشی
عبارت است از :
-۰ حفظ ویژه : گروه سنی ۰ تا ۷ سال را در بر می گیرد که تحت عنوان طرح شمیم وحی طراحی ودر سال ۰۳۳۵ به تصویب هیات مدیره رسیده و پس از آن به مر حله اجرائ در آمده است .
۰ حفظ جزء سی دانش آموزی که به صورت مقطعی درمحل مؤسسه و اماکن مختلف تحت نظر – مؤسسه دارالقران ، تحت آموزش قرار می گیرند .
-۰ حفظ جز ۰۵ اول : گروه سنی مختلف اعم از دانش آموزان و بزرگسالان با تعداد ی از مر بیان خواهر و برادر در حال بر گزاری است .البته تعدادی از این حا فظان در مسابقات مختلف هم شرکت نموده دارای مقامات استانی و کشوری نیز شده اند .در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی ، کلاس های حفظ نیز همانند کلاسهای قرائت در فضای مجازی تشکیل می شود .
-۳ ج سایر فعالیت ها : –
-۰ برگزاری مسابقات قرآنی : در بخش بر گزاری مسابقات قرآنی با توجه امکانات و پتانسیل موجود در این موسسه ، همکاریهایی با نهاد ها و ار گانهای متولی بر گزاری مسابقات قرآنی اعم از شهرستانی و استانی و .. به دو صورت به شرح ذیل همکاری دارد
الف همکاری: در این بخش با واگذاری مکان وامکانات مؤسسه جهت بر گزاری مسابقات قرآنی نهاد – ها و ارگانهای متولی امر همکاری می نمائیم که در این بخش با محتوای مسابقه هیچگونه دخالتی نداشته ولی در خصوص معرفی داوران مجرب و زبده و عوامل اجرایی و .. همکاری می نمائیم .
ب بر گزاری مسابقه : در این بخش کلیه اقدامات مربوط به بر گزاری مسابقات اعم از امکانات ، – تجهیزات ، محتوا و … مؤسسه انجام می دهد .
-۰ برگزاری مناسبتها : هر گونه مناسبت اعم از مذهبی ) گرامی داشت ولادتها و شهادتها ی ائمه اطهار )ع( ( ملی ) ایام الله انقلاب اسلامی ( و …
-۳ اجرای محافل قرآنی در سطح شهرستان و توابع و بعضا استانی به منا سبتهای مختلف :
در این بخش گروهی با حضور یک نفر قاری نوجوان ، قاری بزرگسال ، حافظ کل ، مجری و یک نفر سخنران از رو حانیون گرامی با هماهنگی قبلی با مسئولین محلی ، اعزام می گردند .
-۰ اجرای مراسم جژئ خوانی در سطح شهرستان بجنورد و توابع : در ماه مبارک رمضان همه در اماکن مختلف از جمله مساجد ، حسینیه ها ، » قرآن در رمضان « ساله در قالب طرحی با عنوان مؤسسات قرآنی و دوره های قرآنی منازل همه روزه یک جزء قرآن کریم به دو شکل ) الف جزء – خوانی توسط سه یا چهار نفر قاری تراز اول ب جژئ خوانی توسط اعضای دوره قرآن ( بر گزار گردیده – که در پایان ماه مبارک رمضان مجلس اختتامیه با حضور تمامی اماکنی که جزء خوانی انجام شده با اهدای لوح تقدیر و جوائز ،از عوامل اجرایی و مرتلین تقدیر و تشکر بعمل می آید.
-۵ برگزاری جلسات هم اندیشی : به مناسبتهای مختلف با اعضای شرکت کننده در برنامه های مختلف ، جلسات هم اندیشی با محور فعالیتهای دارالقران ، مربیان ، داوران ، فرا گیران حول بررسی معایب و نواقص و محاسن برنامه های مختلف مؤسسه در فصول مختلف جلساتی بر گزار که خروجی جلسات در جلسه هیات مدیره مطرح و در صورت تصویب به اجرائ در خواهد آمد .
-۷ کتابخانه تخصصی قرآن و عترت : با همکاری و تعامل اداره کل فرهنگ و ارشا د اسلامی استان خراسان شمالی در این مکان کتاخانه تخصصی قرآن و عترت در سال ۰۳۳۵ با حضور حجت الاسلام
محمد رضا حشمتی افتتاح که در این کتابخانه امکان استفاده از کتابهای نفیس و مرجع جهت محققین طلاب و دانشجو فراهم گردیده است .
-۶ فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی : در جهت رفع نیاز به محصولات فرهنگی اعم از متون آموزشی دانشگاههای قرآن و حدیث ، مؤسسات قرآنی استان ، نرم افزار های مورد نیاز قرآن و عترت ، کتب و ادعیه و سایر نیاز های محصولات فرهنگی مورد نیاز جامعه تهیه و در اختیار افراد گذاشته می شود .
دراین مؤ سسه در حا ل حاضر یک مدیر عامل و تعدادچهار نفر عوامل اجرایی مشغول به فعالیت بوده که در دو شیفت صبح و بعد از ظهر مشغول به ارایه خدمات می باشند .
مر بیان فعال همکار که در سطوح چهار گانه و حفظ فعالیت دارند عبارتند از :
برا در ۰۰ نفر و خواهر ۰۶ نفر می باشند از این تعداد ۰ نفر مدرک دکتری و ۰ نفر فوق لیسانس و ۰۰ نفر لیسانس و ۰ نفر فوق دیپلم و ۸ نفر دیپلم می باشند .
۰۳۶۸ طی شماره ۰۷ در اداره ثبت شرکتها ، به ثبت /۰۴/ این موسسه به صورت رسمی در تاریخ ۰۴ رسمی رسیده و عملا از همان تاریخ فعالیت های قانونی خود بر اساس اساسنامه مصوب ، را شروع نموده است ، الحمد لله و المنه با یاری خداوند تبارک وتعای این موسسه توانسته قاریان و حافظان زیادی را تقدیم جامعه نماید که بعضی از این عزیزان در حال حاضر بعنوان اساتید و مربیان قرآنی در سطح استان
فعال می باشند و بعضی ها هم دارای مقامات کشوری و بعضا بین الملی می باشند .
ومن ال.. التوفیق
محمد تقی رمضانزاده
مدیر عامل موسسه دارالقران عترت
خراسان شمالی

طرح ملی تلاوت شباب الرضا علیه السلام
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید