موسسات و برنامه کلاس ها

طرح ملی تلاوت در اختتامیه بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران توسط معاونت وقت قرآن وعترت وزارت ارشاد اسلامی رونمایی شد.

مجری طرح ملی تلاوت، موسسه تخصصی قرآنی صراط مشهد می باشد. مؤسسه تخصصی قرآنی صراط در سال 1386 با هدف ایجاد مرکز پاسخ گویی به نیازهای دوستداران قرآن و با حضور اساتید به نام کشوری تأسیس گردید.

ستاد اجرایی این طرح از سال 1391 زیر نظر معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد اسلامی تشکیل گردیده وتا کنون در طی برگزاری سه دوره آزمون ورودی بیش از 1000 نفر از نوجوانان مستعد 8 تا 14 را در طرح ملی تلاوت با همکاری موسسات محترم مجری طرح در 29 استان کشور تحت پوشش قرار داده است.

اسامی مؤسسات محترم در مراحل ثبت نام در سایت حمد موجود می باشد.