مهلت ثبت نام هشتمین دوره طرح ملی تلاوت شباب الرضا علیه السلام تا 15 دی ماه تمدید گردید

مهلت ثبت نام هشتمین دوره طرح ملی تلاوت شباب الرضا علیه السلام تا 15 دی ماه تمدید گردید

مهلت ثبت نام هشتمین دوره طرح ملی تلاوت شباب الرضا علیه السلام تا 15 دی ماه تمدید گردید
بازگشت به لیست