موسسه قرآنی مهد رهروان ولایت/ خیابان ادبجو

مؤسسه مهد رهروان ولایت اراک(مهدقرآن کریم اراک) فعالیتهای تخصصی حفظ ، قرائت و کودکان را به مشتاقان فراگیری کلام الله مجید ارائه می دهد. از سال 1376 تا کنون بیش از صدهزار نفر در این مؤسسه آموزش دیده اند. در فصل بهار 1398 تعداد 7 کلاس طرح ملی تلاوت در حا برگزاری می باشد. در زمستان 97 در مسابقات دانش آموزی شهرستان اراک تعداد 60 نفر از قرآن آموزان مؤسسه حائز رتبه های برتر شدند.

برنامه کلاسی

بازگشت به لیست