موسسه تخصصی قرآنی صراط مشهد مقدس

پاره ای از فعالیت های موسسه تخصصی قرآنی صراط 1. برگزار کننده طرح ملی تلاوت (کشف و پرورش استعدادهای قرآنی 10 تا 16 سال ) در 10 استان کشور 2. برگزار کننده دورهای تخصصی فنون تلاوت و حفظ قرآن کریم 3. برگزار کننده اولین همایش خواهران حافظ قرآن مشهد 4.

برنامه کلاسی

بازگشت به لیست