۷۶D8D93D-5F44-41A5-B2C2-4BB3AA28CAF5

حضور دبیر اجرایی طرح ملی تلاوت شباب الرضا علیه السلام در استان اردبیل

حسین مقدم کیا با حضور در استان اردبیل با آقای طاهری مدیر دفتر قرآن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل و آقای ایزدپناه مسئول آموزش موسسه دارالقرآن الکریم اردبیل ...