CC3CEBC4-F04B-4D5D-9DAF-0153783A7C0C

حضور دبیر اجرایی طرح ملی تلاوت شباب الرضا علیه السلام در تبریز

حسین مقدم کیا با حضور در تبریز با آقای لایقی کارشناس قرآن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تبریز و آقای قربانی مسئول مجمع قاریان تبریز مجری طرح دیدار و ...